Matapos kumpunihin at ayusin ang mga traktura ng munisipyo, muling magbabalik ang serbisyong magbibigay ayuda sa mga nagsasaka sa Virac. Bibigyan natin sila ng kaginhawahan dahil “Arado mo Sagot na ng Munisipyo”. Nasa pangangalaga ngayon ang mga traktura ng munisipyo ng grupo ni Engr. Ramonlito Tabuzo at sa mga nais magpalista sa programang ito hanapin lamang si Mario Asuncion at Ariel Panti. Go tayo sa pagsasaka. Go Shine Virac.

Source: GO SHINE VIRAC fb page