Hindi maipagkakailang miss-na-miss na ng ating mga kababayan ang nakaugalian na at naging tradisyunal na Christmas Cheers na bahagi ng masayang pagdiriwang ng Pasko dito sa Virac. Isa ito sa mga kalimitang kahilingang ipinapaabot mismo sa akin ng ating mga kababayan. Kaya naman kahit maaga pa, ngayong hapon mismo, nagtipon-tipon na ang mga magiging punong-abala sa planong maibalik itong muli ngayong taon. Kaya ihanda na po natin ang ating mga natatagong talento upang ipakita ito sa madla sa isang buwan na kasiyahan sa darating na buwan ng Desyembre. Go Shine Virac.

Source: Go Shine Virac FB page


Leave a comment..[fb_plugin comments]