Katuwang ng pamahalaang bayan ng Virac sa layuning maging ligtas ang ating komidad ang grupo ng Institute of Integrated Electrical Engineers (IIEE) sa ating probinsiya. At bilang pakikibahagi nila sa lokal na pamahalaan, nag-alok ang grupo na magbibigay ng libreng serbisyo para sa Electrical Inspection/Survey para sa Virac Municipal Building at compound nito upang tulungan ang lokal na pamahalaan na maayos, mapaunlad at maging ligtas ang electrical system nito. Bahagi ang programa nilang ito sa pagsusulong at pagtataguyod ng Republic Act 7920, mas kilala bilang New Electrical Engineering Law. Para sa mga katanungan tungkol sa elektrisidad, sumangguni lamang sa mga miyembro at opisyal ng grupo.

Pres. Sammy Barba – 0999 749 8283

VPres. Rommel Rojas – 0939 912 9568

Sec. Ma. Lyka Valeza – 0946 305 1915

Auditor Siegmund Sanchez – 0908 160 5670

BOD Nick Gio Guerrero – 0948 733 3827

Tito Magtangob – 0912 511 3658