Distribution of Fishing Paraphernalia – This morning the Municipal Agriculture Office (MAO) of the municipal government of Virac initiated the distribution of fishing paraphernalia which is part of the commintment of the local government to improve the production of local fishers.

Ang pagpapaunlad ng kakayahan ng mamamayan ay pagpapaunlad din ng kanilang kabuhayan. Go Shine Virac.

Source: GO SHINE VIRAC FB page


Leave a comment..