Luway luway sana kita basta marinas ang puon.., makatapos kitang malinigon na ang satuyang mga sapa. Bitbit niyamo ang inspirasyon asin dedikasyon ni Mayor Posoy Sarmiento maabot ang aldaw… mabungkalas ang Virac na pwede na palan karigosan ang satuyang Gogon River.

Source: Po Andy Facebook Account


Leave a comment..[fb_plugin comments]