Ngonian na aldaw nagsagibo ang satuyang Mayor Sinforoso Sarmiento nin inspection sa Gogon hasta Palnab Swamp kaiba ang mga experts-academician niyato sa College of Arts and Sciences (CAS) nin CATSU. Salamat Dr. Estrella T. Tribiana, Dr Sonia R. Sapico, Dr. Art Tabirara sa panahon asin oras na itinao nindo para sa Virac. Kaibahan man niyato ang mga Tourism movers sa Virac na sina Madam Mariel Tabuzo-Torzar asin sir Ferdie Benavidez Ocol.

Saindang ininspection ang estado kang biodiversity nin Gogon River asin buong Palnab Swampland na iyo ang subject kang marikas na clean up drive niyato puon pa kang nakaaging taon.

Sarong plano ang saindang bubuohon bilang tabang sa banwaan nin Virac, tanganing maibarik ang dating ugma asin yaman kang nasabing bodies of water.

Iyo ini ang gusto niyato, ining mga tunay na eksperto bakong kimot ang pigagamit sa pagpangalaga nin kapaributan, kundi inadalan asin pisikal na aksyon. Dai ninda pigagamit ang kaluyahan kang iba para maapod sana sindang madunong para umawon asin lalo na dai piga kapital para sa interes pulitika kundi silenciong nagtatabang asin dai nin katukal na naghihiras kang kamatidan para sa ikararahay kang kapaributan.

SALAMAT CatSu! Tunay kamong katabang kang komunidad sa pagpangalaga nin kapaributan nin banwaan nin Virac! Mabuhay po kamo!

Source: Po Andy


Leave a comment..[fb_plugin comments]