History

Ang barangay Dugui San Vicente ay ginawang barangay noong taong 1900 at ito ay isang maliit lamang na sitio, na kung tawagin ay Dugui Wala, ang mga residente sa barangay na ito ay nanggaling sa isang sitio na malapit sa sityong ito na kung tawagin noon ay sitio “panuto” dito na nagsimulang dumami ang bilang ng pamilyang nanirahan sa sityong ito hanggang sa magtayo ng munting simbahan ang mga residente sa lugar na ito, at sa paglipas ng panahon may isang tao na nakaisip na lagyan ng santo ang munting sembahan nila’ at ang unang santo na inilagay ay ang San Vicente Ferrer dito rin naisipan ng mga unang taong nanirahan sa lugar na ito na ang pangalang itawag para sa gagawing barangay, mula noon tinawag na ang barangay na ito na Dugui Wala San Vicente, nagkaroon ng lider na bulontaryo lang sa pamumuno ni Agapito T. Tria at nagsimula siyang mamuno noong 1901-1905 hanggang sa naging ganap ng barangay ang barangay na ito na kung tawagin ngayon ay Barangay Dugui San Vicente, Virac, Catanduanes.

Ang barangay Dugui San Vicente ay isang mayamang lugar dahil may mga ginto na nakukuha sa iba’t-ibang parte ng lupaing ito.

Ayon sa kwento ng mga matatanda ang unang mga taong nanirahan sa barangay na ito ay ang pamilyang Malinana, pamilyang Vargas, Gianan at Zafe pamilya na galing sa iba’t-ibang lugar.