Para sa mga interesado sa trabahong ito punta na lang po kayo sa Virac Municipal Building Lobby sa Lunes, Oktubre 24, 2022, mula 9:00 ng umaga.

Magdala lamang po ng inyong Personal Data Sheet, Bio-data, Transcript of Records (if any), Certificate of Available Trainings relative to the job, at valid ID.

Source: GO SHINE VIRAC facebook page