Jobs Fair (December 5, 2022, Virac Plaza Rizal Covered Court) – Para sa mga nagahanap ning trabaho igwa kita ning gigibuhon na Jobs Fair sa maabot na Lunes.

Sa mga aplikante dai paglingawan na magbitbit ning mga minasunod na dokumento:

1. Personal Data Sheet (PDS)/Resume;

2. Transcript of Records (TOR)/Certificate of Grades; asin

3. Training Certifications (if any) relevant to the job being applied for.

Mag-antabay sana sa masunod na update para sa mga job vacancies na isasabay sa nasabing jobs fair.

Source: Go Shine Virac facebook page