Regular na niyatong isinasagibo ang paglinig sa satuyang mga parke, puon pa kang nakaaging duwang semana nin bulan. Asin sa padagos niyatong paglinig halos mahigit tolong sakong basura ang nakuha niyato sa pag sinsin sa mga sulok sulok kang VIRAC FOUNTAIN. Kaya saro sana ang satuyang pangapudan sa satuyang mga kababanwa, dai po niyato isabod ang satuyang basura sa kung saen saen sana.. disiplinahon niyato ang satuyang mga sadiri, para man sana ini sato..

Sabi ngani sa tataramon kaidto, “ANG BANWAAN NA MALINIGON URGOLYO NIN VIRACNON”🤗👊🏻💚

Source: Po Andy Facebook


Leave a comment..[fb_plugin comments]