Tibgao, hawan ilaya, sta elena padagos lang ang pa libreng aradong itinatao kan LGU virac.

Source: LGU Virac Libreng Arado


Leave a comment..[fb_plugin comments]