Pagilumdom sa mga motorista lalo na sa mga nagmamaneho ning sasakyan na six-wheeler o mas pa. Segun sa Municipal Ordinance No. 2019-19, dai pinagtutugotan na mag-agi ang mga sasakyang six-wheeler pataas sa mga kalsada sa hampangan kan JMAMES, Catanduanes National High School (CNHS), hanggang sa Virac Pilot Elementary School (VPES) sa mga panahon ning “rush hour” (6:30 AM to 7:30 AM; 11:30 AM to 1:00 PM; and 4:30 PM to 5:30 PM. Papatawan ning makakanigong penalidad ang mga mabalga. Kasabay sa pinagbabawalan na mag-agi sa nasabing kalsada ang mga heavy-equipments.

Source: GO SHINE VIRAC fb page


Leave a comment..[fb_plugin comments]