Kaiba ang mga OJT nin MENRO na hari sa BSES CatSu, ang team nag konduktar nin reforestation activities sa Alangan Watershed Area na sakop kang Brgy. Dugui Too. Buong tiyaga na binitbit ang mga tree propagules asin sinaglap ang itaas kang nasabing watershed area para tanoman.

Source: Po Andy


Leave a comment..[fb_plugin comments]