Ining nakaaging weekend, ang barangay Calampong-Magnesia ang satuyang isinairarum sa road-clearing operation tanganing masigurong malibyano ang paglaog asin pagluwas sa naunabihan na barangay.

Padagos ang satuyang pagmangno sa satuyang nasasakupan tanganing masigurong gabos naaabot ning serbisyo kan satuyang lokal na gobyerno. Go Shine Virac.


Leave a comment..



[fb_plugin comments]