Dahil sa padagos na paglobo ning COVID confirmed cases sa satuyang lugar, boot mi pong hagadon an saindong sinserong pakisumaro sa mga minasunod:

1. Mag report sa BHERT o sa saindong doctors (sa mga numerong nakalista sa ibaba kang mensahe) sa enot na aldaw pa sana ning namamatean na sintomas ning COVID (kalintura, ubo, sipon, paghatsing, kulog ning payo, kulog ning ginhawa, panluluya, pag udo-udo, nawaran panghangop o panlasa, paas, punod, gatol nin lalamunan, kawaran ning gana magkakan) para maiwasan ang paglala asin maibitaran ang madara pa sa hospital.

2. Seryosohon tabi ang pagsunod sa mga health protocols maski pa ngani bakunado na.

3. Iwasan ang pagpunta sa matatawong lugar arug kang saud, malls, restaurants, groceries, simbahan, asin iba pa kung bako man importante.

4. Iwasan ang pagpunta o pagdalo sa mga events or gatherings arug kang sosyodad, birthdays, kasalan, asin iba pa.

5. Ugalion ang pagsunod sa health protocols sa laog asin sa luwas ning harong lalo na sa laog ning opisina o trabaho:

       a. Social distancing (1 meter)

       b. Tamang pagsul-ot ning mask

       c. Regular na paghugas o pag-sanitize ning kamot

       d. Iwasan ang magkakan ning magkahalampang

       e. Iwasan ang paghululon hulon na malampas sa 5 minuto

       f.    Dai na tabi maglaog sa trabaho kung igua nang namamatean na sintomas ning

             COVID para maibitaran ang pagkalat kang nasabing virus

       g. MAGPABAKUNA KONTRA COVID-19 SA LALONG MADALING PANAHON

Mga numerong pwedeng apudan kung igua na tabi kamong sintomas:

09183127124 – Elva M. Joson, MD

09287190899 – Ruth Lizaso-Dy, MD

09982558660 – Christine Mallillin, MD

09391256080 – Arlynn H. Arcilla, MD

Samuya pong inaasahan ang saindong pakisumaro sa pangapudan na uni.

Dios mabalos po sa saindo gabos

Minagalang,

RHU Virac


Leave a comment..[fb_plugin comments]