THERA NI SAMMY – Para sa kaalaman ng lahat, nagpapatuloy po ang electro-magnetic therapy sa ilalim ng Thera ni Sammy Project na naumpisahan natin noong 2018. Bahagi po ito ng layunin ko na mabigyan ng kaginhawahan ang mga kababayan nating mahina ang kalusugan lalo na ang mga may sakit at mga tumatanda nang magulang. Kung ang sakit ng kasu-kasuan ay naiibsan, umiinam pati sakit ng ibang bahagi ng katawan. Go Shine Virac.

Source: GO SHINE VIRAC fb page


Leave a comment..[fb_plugin comments]