Padagos ang retrieval niyato kang mga tree propagules sa mga recipients barangay kang t(h)rees for work reforestation project niyato bilang paghahanda sa gigibohon niyatong massive reforestation activities na ang target iyo ang mga declared watershed area nin Virac based sa satuyang eksistidong forest land use plan.

Magiging regular naman ang isasagibong tree planting activity kaiba ang satuyang partner sa serbisyo publiko ang Virac Mps Catppo asin ibang grupo na minasuporta sa programang ini nin satuyang mayor Posoy Sarmiento.

Source: Po Andy Facebook Account


Leave a comment..[fb_plugin comments]