Nag konduktar na ang satuyang LGU Virac Inspectorate Team nin inspection para sa kaenot enoting barangay na nakapag propagate nin mga kaipuhan na tree propagules. Kasunod kaini makaka resibe naman sinda kan enot na tranche nin pay out base sa kontrata. Satuya na pong piga proseso ang nasabing payroll ninda.

Ngonian na aldaw ang satuyang Team nasa Pajo sn isidro asin pajo baguio para man sa inspeksyon.

#3sforworkimplementation

#menroinaction

#maugmangmaglingkod

#barangayMarilima

| via Po Andy


Leave a comment..[fb_plugin comments]