Virac RHU PinasLakas Schedule – Upang lubos ang ating paghahanda sa pagbabalik sa normal na pamumuhay makibahagi po tayo sa nagpapatuloy na pagbabakuna kontra pandemya. Narito ang iskedyul para sa pagbabakuna sa mga barangay. Kung tayo’y bakunado naiiwasang maging kabado. Go Shine Virac.

Source: Go Shine Virac FB page


Leave a comment..[fb_plugin comments]